von AlmaWin

Cildi duyarlı olanlar ve alerjikler için

KLAR serisi, yumuşak terkipleri ve doğal içerik maddeleri sayesinde, cildi duyarlı insanlar, çocuklar ve alerjikler için ideal uygunlukta. Gereksiz parfüm ve katkı maddeleri kullanılmadığından,alerji riski asgari seviyede. Özellikle de parfüm alerjisi olanlar için.

Özellikle de cilde doğrudan temas eden çamaşırlarda, ama aynı zamanda temizlik işleminde de, cildin tahammülü ve buna bağlı olarak da içerik maddelerin özenli bir şekilde seçilmesi, temel bir rol oynamaktadır.

KLAR serisindeki cilde uyumlu hammaddeler tamamen bitkisel veya mineral esaslıdır. Kullandığımız hammaddeler, imkan olduğu her zaman, kontrollü biyolojik tarımdan elde edilmektedir. Hiçbir KLAR ürünü sentetik renklendirici, parfüm ve koruyucu içermez.

Sizin güvenliğiniz için, KLAR ürünleri hemen hemen bütünüyle dermatolojik açıdan test edilmiştir. Sonuç: Değerlendirme notu: cilde uyumlu yumuşaklıkta. Dermatolojik test sonuçları olumlu.

En önemli yıkama maddeleri ise ayrıca, Alman Alerji ve Astım Birliği tarafından yüksek duyarlılığa sahip kişiler üzerinde başarılı sonuçlanan testten geçirildikten sonra, DAAB Mührü ile onurlandırılmıştır.

Biz sizin kendinizi çepeçevre iyi ve güvende hissetmenizi istiyoruz.